Privacyverklaring

Leest u ook de algemene voorwaarden ?

Privacywet (AVG)
Een foto van iemand die herkenbaar op de foto staat, is een persoonsgegeven. Daarnaast heeft de fotograaf te maken met andere persoonsgegevens, zoals contactgegevens. Daarom schrijft de wet voor, dat er een privacyverklaring wordt opgesteld in eenvoudige taal. Deze heb ik naar eer en geweten hier onder zelf opgesteld. 

Privacyverklaring:

Ik werk als ZZP-er op kleine schaal en ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor mijn bedrijf en dienstverlening maak ik gebruik van diensten van andere bedrijven, die hun eigen privacybeleid hebben. Deze heb ik hier onder genoemd. Verder deel ik uw gegevens met niemand.

Ik ben verplicht u er op te wijzen dat u wettelijk gezien klachtrecht hebt met betrekking tot persoonsgegevens en u dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Identiteit en contact:
Linda Noot Fotografie staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 66103274 en is gevestigd in Hoofddorp. Het BTW-nummer is NL002055056B44. Voor contact kunt u gebruik maken van het emailadres info(apenstaartje)lindanoot.nl

Deze gegevens worden bewaard:
Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard. Deze zijn natuurlijk ook nodig om uw foto’s te kunnen verstrekken en te kunnen achterhalen welke foto’s van welke klant zijn.
Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als backup waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen.

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en uw foto’s en/of gegevens worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u als opdrachtgever of rechthebbende daar om vraagt.

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met de volgende bedrijven, waarvan enkele mogelijk servers buiten Nederland en de Europese Unie hebben:
Voor mijn agenda en het delen van foto’s maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Voor mijn contact en werving van klanten en het delen van foto’s maak ik gebruik van Facebook en Instagram. Hierop is deze privacyverklaring en deze privacyverklaring van toepassing.
Voor mijn contact en werving van klanten en het delen van foto’s maak ik gebruik van Flickr. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Voor het delen van foto’s maak ik gebruik van Pixieset. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Voor het delen van foto’s maak ik gebruik van WeTransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.