Algemene voorwaarden

Leest u ook de privacyverklaring?

Fotograaf: L.Noot ,

KvK nummer: 66103274 – BTW-nummer NL002055056B44

Klant: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, daarbij tevens de navolgende algemene voorwaarden accepterend.

Algemeen
De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De fotoshoot
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Bij een bruidsreportage geldt dat als de opdracht binnen 3 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt geannuleerd, 20% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 1 maand wordt 40% van de reportagekosten in rekening gebracht. Bij annulering van een reportage, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.

De foto’s
Na de fotoshoot zullen binnen 3 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd, meestal in de vorm van een online album waaruit de overeengekomen hoeveelheid bestanden zelf kan worden gekozen. Extra foto’s kunnen tegen meerprijs hier uit gedownload worden. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Het bewerken van foto’s geschiedt naar het inzicht van de fotograaf. Eventueel kunnen er voorkeuren worden aangegeven door de klant, de fotograaf zal proberen om deze voorkeuren te honoreren indien mogelijk.

Betaling
De klant mag contant betalen of overmaken. De fotoshoot wordt binnen 7 werkdagen na afloop volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s altijd nadat er betaald is.

Auteursrecht en Portretrecht
Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor prive doeleinden.
Er dient ten allen tijde enige vorm van naamsvermelding te worden gebruikt bij publicatie op sociale media kanalen of elders op openbare bronnen of drukwerk.

Gratis verstrekte foto’s worden voorzien van een klein logo. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook gebruik van (kleur)filters, maken van uitsnedes en verwijderen van een eventueel logo.
Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Linda Noot Fotografie toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media en eventuele toekomstige activiteiten.
Wil de klant enkele specifieke foto’s niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de klant geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden en maakt de klant dit voorafgaand aan de fotoshoot schriftelijk kenbaar.

De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

Het is niet toegestaan om materiaal van deze website of de social media kanalen en ander materiaal van de fotograaf te verveelvoudigen, te delen of te publiceren zonder toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.

Aansprakelijkheid
De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid door de fotograaf.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade door het afzeggen van de fotoshoot door fotograaf of klant. Indien de fotograaf wegens ziekte of andere persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid is om een bruiloft of groot evenement te fotograferen, is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt de fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en de fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij een eventuele gedane aanbetaling terug van de fotograaf.
In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of defecten aan materiaal is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor afdrukken die zijn gedrukt bij externe partijen.
De aansprakelijkheid van de fotograaf is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.